Elke dag groeit de wereldbevolking aan met 227.000 mensen. Elke dag!

Dat is minder snel dan de laatste 50 jaar, maar het blijft indrukwekkend.
Van eind de jaren ’70 tot vandaag is de wereldbevolking verdubbeld.
Als we de CO2-uitstoot en de roofbouw op natuurlijke grondstoffen willen terugbrengen naar het peil van 50 jaren terug, dan betekent dit ‘per hoofd’ een halvering.

Hoe ga je dat doen?

Niet door alle wagens elektrisch te maken! Want om dat te fabriceren creëer je eerst een CO2- en grondstoffen-piek!
Niet door alle woningen te isoleren! Want om dat te realiseren creëer je eerst een CO2- en grondstoffen-piek!

Wat kunnen we dan wel doen?

Je kan verplichten dat alle nieuwe wagens elektrisch of zeer energiezuinig zijn.
Je kan verplichten dat alle ‘veelrijders’ elektrisch of zeer energiezuinig rijden.
Je kan verplichten dat alle nieuwe woningen energiezuinig zijn.

Maar de enige regel die echt voldoende effect zal hebben is: per hoofd MINDER consumeren. Veel minder!

Minder auto’s, maar vooral ook minder verplaatsingen!
Hoe on-ecologisch is het om een openbaar vervoer aan te bieden, waarbij je met een autobus 30 km moet rijden om 10 km verder te geraken?
Hoe on-ecologisch is het om buslijnen te laten rijden op tijdstippen dat er amper volk meerijdt?
Hoe on-ecologisch is het om pendelaars met dure lonen en goedkoop transport naar één centraal punt te lokken, zodat het daar, en de weg ernaar toe, onleefbaar wordt?

Elke dag groeit de wereldbevolking aan met 227.000 mensen. Elke dag!

Dat is minder snel dan de laatste 50 jaar, maar het blijft indrukwekkend.
Van eind de jaren ’70 tot vandaag is de wereldbevolking verdubbeld.
Als we de CO2-uitstoot en de roofbouw op natuurlijke grondstoffen willen terugbrengen naar het peil van 50 jaren terug, dan betekent dit ‘per hoofd’ een halvering.

Hoe ga je dat doen?

Niet door alle wagens elektrisch te maken! Want om dat te fabriceren creëer je eerst een CO2- en grondstoffen-piek!
Niet door alle woningen te isoleren! Want om dat te realiseren creëer je eerst een CO2- en grondstoffen-piek!

Wat kunnen we dan wel doen?

Je kan verplichten dat alle nieuwe wagens elektrisch of zeer energiezuinig zijn.
Je kan verplichten dat alle ‘veelrijders’ elektrisch of zeer energiezuinig rijden.
Je kan verplichten dat alle nieuwe woningen energiezuinig zijn.

Maar de enige regel die echt voldoende effect zal hebben is: per hoofd MINDER consumeren. Veel minder!

In Duitsland loopt een onderzoek of drie kerncentrales veilig heropend kunnen worden. Op die manier kan Europa onafhankelijker worden van energieleveringen uit Rusland.

Het heropent het debat of kernenergie voldoende groen is of niet. Er is immers geen CO²-uitstoot en de productie zelf heeft weinig impact op het milieu. Maar er zijn ook twee belangrijke strijdpunten. Enerzijds de verwerking van het gevaarlijke radio-actieve afval. Anderzijds de kwetsbaarheid van de kerncentrales ingeval van een oorlog, natuurramp of menselijke fout. Die nadelen moeten afgewogen worden tegenover de nadelen van de andere energiebronnen.

Om de afbouw van de kerncentrales te kunnen opvangen, heeft Duitsland reeds langer haar bruinkoolmijnen heropend. Bruinkool is de fase die volgt op de geologische vorming van turf, en die voorafgaat aan steenkool. Het bevat veel zwavel, die bij verbranding zure regen veroorzaakt. In Duitsland wordt de zwavel grotendeels weggefilterd. Maar er komt bij verbranding wel veel CO² vrij.

De Duitse bruinkoolmijnen worden ontgonnen in dagbouw. Dat wil zeggen dat het aardoppervlak (inclusief woonhuizen) verwijderd wordt, en dat er niet met ondergrondse schachten gewerkt wordt zoals bij steenkool. De mijnen zijn vaak meer dan 100 meter diep. Het wegpompen van overtollig water zorgt voor een daling van het grondwaterpeil in de omgeving. Het zorgt voor een permanent beschadiging van het landschap en landbouwgebied.

 

Door de klimaatopwarming zullen grote delen van de wereld te maken hebben met agressievere droogteperiodes. Dat heeft een impact op de levensomstandigheden ter plaatse, en op het landbouwrendement.

Maar er zijn ook enkele gebieden waar die omstandigheden net zullen verbeteren ! Wie heeft voordeel bij de klimaatopwarming ?

 • Met stip op nummer 1: Rusland ! De impact is hier enorm groot. Het verdwijnen van de permafrost is qua CO2-uitstoot een ecologisch ramp, maar ca 80 % van het Russische grondgebied wordt aangenamer om te wonen, en zal over meer water beschikken. Het landbouwareaal zal de komende 100 jaar enorm stijgen. De Siberische taïga, zeer rijk aan fossiele brandstoffen, zal toegankelijker worden.
 • Canada: een gelijkaardig verhaal, maar iets minder indrukwekkend dan wat er in Rusland zal gebeuren.
 • Centraal China: terwijl het volkrijke oosten en het zuidoosten van China meer droogtes zullen kennen, gebeurt het omgekeerde in het binnenland. Grote delen van de Gobi-woestijn en een gebied ten noorden van de Himalaya (waar de Oeigoeren wonen !) zouden meer regen krijgen.

De Russen en de Chinezen beseffen het maar al te goed !

De Europese Unie wil werk maken om onafhankelijk te worden van gas- en olieleveranciers. De havens van Antwerpen en Zeebrugge werken sedert april 2022 officieel samen (Port of Antwerp-Bruges), en er bieden zich vandaag enorme opportuniteiten aan.

Vooral de kustligging en de bestaande infrastructuur van Zeebrugge is een troef. Deze haven is nu reeds gespecialiseerd in het opslaan van gas-onder-druk.

Een van de meest beloftevolle groene energiebronnen is waterstof.  Er zijn verschillende productiemethodes voor waterstof, maar de meest duurzame is de methode op zonne-energie. Zonrijke woestijnlanden als Oman en Namibië kunnen deze goedkoper produceren dan wijzelf.  Zeebrugge is zich volop aan het voorbereiden om dé overslaghaven te worden voor waterstofgas.

Ook via windenergie kan je waterstofgas produceren, maar voorlopig gebruiken we onze eigen windenergie beter als groene elektriciteitsbron.

Het havenbestuur is zich bewust van de ecologische kansen: een ‘sustainable transition manager’ mag zich uitleven in het vergroenen van de havenwerking en -activiteiten.

 

 

 

Er worden rond Oekraïne twee oorlogen gevoerd. Eén territoriale strijd om grondgebied, waarbij de Russen delen van hun moederland terug opeisen. Historisch ligt het ontstaan van Rusland 1000 jaar geleden rond Kiev en in de Krim. In 989 huwde Vladimir, grootvorst van Kiev, op de Krim met de zuster van de Byzantijnse keizer. Het vorstendom Kiev werd de eerste Russische staat.
Tegelijkertijd voeren de NAVO-landen en de EU28-landen een economische oorlog tegen Rusland, en die verloopt veel zwaarder dan verwacht. Het belangrijkste wapen is olie en gas. Zowel Rusland (inkomsten) als Europa (inflatie) betalen daarvoor een zeer hoge prijs.
Die economische oorlog kost geld, en ook BIF EcoLogical voelt dat. Sterkhouders op de financiële markten zijn producenten van fossiele brandstoffen. Maar om ecologische redenen investeert BIF EcoLogical daar niet in. Ook niet in goud. Maar een deel van de Europese lange-termijnoplossing ligt net in de onafhankelijkheid van die fossiele brandstoffen. En daar is BIF Ecological goed gepositioneerd. Vroeg of laat komt dat naar boven.

In ons streven naar vergroening zijn we niet altijd even eerlijk. We lichten dat even toe met een voorbeeld.

We hebben staal nodig, maar willen de staalfabrieken weg uit ons land. Nochtans zijn onze fabrieken veel ecologischer en menselijker dan bijvoorbeeld die in India. Op die manier exporteren we milieu-onvriendelijkheid naar lage-loon-landen. Om die dan op wereldconferenties met de vinger te wijzen dat hun ecologische cijfers niet goed zijn. We exporteren de lasten, en importeren de lusten. Als die armere landen niet dezelfde ‘propere’ condities kunnen realiseren als wijzelf, is dat op wereldniveau een verliesverhaal.

Als wij zelf de eindgebruiker zijn moeten we ook de lasten willen dragen. We beslissen nog te veel vanuit het ‘niet-in-mijn-achtertuin’ gevoel.

Horen grondstoffenmijnen thuis in een ecologisch fonds?

Op heden nemen we ze niet op in BIF EcoLogical. Nochtans zijn er een aantal metalen onmisbaar, als we fossiele brandstoffen willen vervangen door alternatieve energiebronnen. Men spreekt hier over de ‘green metals‘: Aluminium, Cobalt, Koper, Lithium, Zink, Nikkel en Zilver.

Niet alle mijnen waar deze grondstoffen gedelfd worden zijn milieu- of mensvriendelijk. In België hebben we een bovengrondse mijn, die deze stoffen recycleert: de fabriek van Umicore in Hoboken. Een positief verhaal, met ook een schaduwkant. De woonwijken in de buurt ervaren loodverontreiniging. Umicore doet wel flink haar best om dit op te lossen. maar het toont toch wel het spanningsveld dat ook de energietransitie gepaard gaat ten koste van mens en natuur.

Lees zeker ook ons nieuwsbericht over ‘ecologisch kolonialisme’.

In het onafhankelijk financieel-economisch weekblad The Economist (publicatie 30 oktober 2021) staat een ‘special rapport’ over de klimmaattop, onder de titel ‘Stabilising the climat’. En daarin vinden we de volgende formule:

De CO2-uitstoot van een land = (is de som van):

 • Het aantal mensen op de wereld
 • + het gemiddeld binnenlands product per inwoner (= de economische productie)
 • + het gemiddeld energieverbruik om die productie te halen
 • + de gemiddelde CO2-uitstoot om die energie te maken.

Dus: hoe krijg je de CO2-uitstoot naar beneden?

 • Minder mensen, of toch minstens een stabilisatie (er zijn nu 7,9 miljard mensen)
 • Zuiniger mensen, die minder consumeren (minder consumptie per hoofd)
 • Energiezuinige productiemethodes en/of minder transportuitstoot (de-globalisatie ?)
 • Klimaatvriendelijke energiebronnen

Krijgt u ook het gevoel dat de beleidsmakers (en uzelf misschien ook) een paar van bovenstaande punten ‘vergeten’ ?

 • De wereldbevolking blijft groeien …
 • We consumeren vandaag (lokaal, regionaal en wereldwijd !) niet minder, maar véél meer, in belangrijke mate zelfs door de onbesuisde, blinde, kortzichtige en veel te snelle drang naar klimaattransitie (energie, isolatie, ….) !
 • Wat met de armere landen, waar de levenstandaard (= consumptie) stijgt. Gaan de rijkere landen die vragen om terug te verarmen?
  We denken dan bij voorbeeld aan India, met ca 1,3 miljard inwoners die ook wel wat westerse luxe wensen.
 • Is het eerlijk om in onze landen moderne bedrijven met hoog CO2-verbruik (zoals staal) te sluiten, terwijl we toch de producten blijven afnemen van gelijkaardige maar verouderde en meer vervuilende bedrijven in arme landen? En ze dan met de vinger te wijzen? Hebben wij dan echt ‘propere handen’?

 

 

Een beetje voorbij Rejkjavik, Ijsland, staat ORCA. Dit is een fabriek van ClimeWorks, en die haalt CO2 uit de lucht. De CO2 wordt opgevangen in water.
In samenwerking met een ander bedrijf, Carbfix, pompen ze dat gecarboniseerd water onder de grond. Die ondergrond bestaat uit vulkanische basalt. De CO2 reageert met het gesteente, en vormt het witte kristallijne calciumcarbonaat. Sommige lezers zullen de witte lijnen herkennen in het rotsgesteente.

Op die manier wordt CO2 uit de atmosfeer verwijderd. Het proces wordt betaald door commerciële bedrijven, die op die manier hun ecologische voetafdruk ‘afkopen’.

Uiteraard zijn er nog bedrijven op zoek naar oplossingen voor de CO2-uitstoot, zoals het Canadese Carbon Engineering .