Horen grondstoffenmijnen thuis in een ecologisch fonds?

Op heden nemen we ze niet op in BIF EcoLogical. Nochtans zijn er een aantal metalen onmisbaar, als we fossiele brandstoffen willen vervangen door alternatieve energiebronnen. Men spreekt hier over de ‘green metals‘: Aluminium, Cobalt, Koper, Lithium, Zink, Nikkel en Zilver.

Niet alle mijnen waar deze grondstoffen gedelfd worden zijn milieu- of mensvriendelijk. In België hebben we een bovengrondse mijn, die deze stoffen recycleert: de fabriek van Umicore in Hoboken. Een positief verhaal, met ook een schaduwkant. De woonwijken in de buurt ervaren loodverontreiniging. Umicore doet wel flink haar best om dit op te lossen. maar het toont toch wel het spanningsveld dat ook de energietransitie gepaard gaat ten koste van mens en natuur.

Lees zeker ook ons nieuwsbericht over ‘ecologisch kolonialisme’.