Ondertussen leren de wetenschappers het Covid-19-virus beter kennen. Dat is ook voor uw beleggingsadviseur belangrijk. Op die manier kunnen we immers beter inschatten wat de impact zal zijn op langere termijn.

Vaststelling 1: ongeveer 95 % van de mensen die overlijden aan het virus zijn 60-plussers.
Vaststelling 2: de andere 5 % zit vooral tussen 20 en 60 jaar. Van die 5 % had ca 4 % (80 % van de gevallen dus) een andere ernstige aandoening.
Vaststelling 3: kinderen onder de 12 jaar het Covid-19-virus blijkbaar minder dan volwassenen, zo blijkt uit de praktijk. Hoe dit komt is op heden niet duidelijk, want kinderen kunnen wel degelijk besmet raken door het virus. Maar epidemiologisch zijn zij niet dé verspreiders.

De kans om te sterven aan het virus is voor gezonde volwassenen onder de 60 jaar relatief klein (slechts 1 % van de geregistreerde sterfgevallen). De overheid zal dus vooral moeten focussen op die groepen die het meest bedreigd zijn. Dat zijn de 60-plussers, en de mensen uit de zorgsector die deze leeftijdsgroep ondersteunen.

Op middellange termijn wordt gekeken naar vaccinatieprogramma’s. Maar 65-plusssers hebben het blijkbaar heel moeilijk om nog antistoffen aan te maken. De kans om zo het virus te stoppen is dan ook klein. Men kan vaccinatie wel toepassen bij 20-65-jarigen, en dan vooral de zorgverleners. Zij hebben een grotere kans op aanmaak van antistoffen, en een deel van hun kan zo immuniteit opbouwen. Op die manier verspreiden zij het virus minder. Een vacccinatieprogramma zal dus doeltreffender zijn als het zich richt op de ‘verspreiders’, en minder op de ouderen.

Dat betekent ook dat wij op korte termijn (in 2020, en ook een belangrijk deel van 2021) geen echte oplossing hebben om het virus te kortwieken. Het kom er nu op aan om besmetting van anderen, en dan vooral van ouderen zo veel mogelijk te vermijden. Het virus wordt hoofdzakelijk doorgegeven via de waterdruppeltjes die iemand uitstoot tijdens het praten, hoesten, lachen, sporten, …. .

Maatregel nr 1: wie geïnfecteerd is, of een huisgenoot heeft die geïnfecteerd is moet een mondmasker dragen. Dat verkleint enorm de kans dat de waterdruppeltjes door iemand anders worden ingeademd.
Maatregel nr 2: hou afstand. Hoe dichter, en hoe langer je in het ‘adembereik’ van iemand staat, hoe groter de kans dat je diens ademdruppeltjes inademt. Als het moeilijk is om die afstand te handhaven, draag dan zelf ook een mondmasker, ook al ben je niet geïnfecteerd.
Het is niet onze bedoeling om hier de vermanende schooljuf/choolmeester te gaan spelen. Maar we gaan wel kijken wel wie er best luistert, om economische redenen! Zie onze strategie verderop, op gebied van gedragsverandering.

Mensen zijn gewoontedieren. De kans dat alle leeftijdsgroepen bovenstaande maatregelen punctueel zullen volgen is klein. Zeker als ze weten dat ze zelf niet dodelijk bedreigd zijn. Dat betekent dat het virus langere tijd bij ons zal blijven. Onze economische pronostiek is daarop gebaseerd.

Binnen BIF EcoLogical gaan we er dus van uit dat het virus de eerste jaren niet verdwijnt. Dat is nog niet bij de meeste mensen doorgedrongen. De kans dat de financiële markten tussendoor terug angst krijgen is reëel. Met dalende koersen tot gevolg. De timing hiervan is moeilijk in te schatten. Mogelijk verloopt het verwerkingsproces zacht, mogelijk met bruuske schokken.

Tegelijkertijd zal de maatschappij met het virus leren leven. Op middellange termijn zal het ‘gewone’ leven dus hernemen. Dat betekent dat mensen terug zullen eten en drinken als tevoren, kleding nodig hebben, zich zullen ontspannen, enz. Hierbij drie grote aandachtspunten:

  • In welke regio’s heeft de bevolking zich voldoende aangepast om een sterke verspreiding van het virus tegen te werken? Dat wil niet zeggen dat het virus er verdwenen moet zijn, maar wel dat er een gedragsverandering is, met bescherming van de oudste leeftijdsgroep.
  • Welke regio’s hebben hun geld tijdens de corona-periode zinvol ingezet in de strijd, en waar is het gewoon verloren gegaan? In die laatste groep willen wij niet investeren.
  • Welke bedrijven en bedrijfssectoren hebben voldoende slagkracht om de draad terug op te nemen. Mogelijk hebben die een verloren winstjaar, maar nadien moeten die in staat zijn terug rendabel te worden. De maatschappij kan, en zal immers niet stil vallen.

Wij laten ons binnen BIF EcoLogical vooral leiden door deze lange-termijnvisie. Het is quasi onmogelijk om te ‘timen’ wanneer er schokken op de financiële markten zullen komen, en om te voorspellen hoe sterk die zijn. Dus focussen we vooral op die regio’s en sectoren, waarvan we denken dat ze het best uit de crisis komen. Het is een beetje zoals het sprookje van de drie biggetjes, met het strooien en houten hutje, en het stenen huisje. Het is niet de moment om in een strooien hutje te gaan zitten ….. . En wie in een stenen huisje zit kan wel een tijdje overbruggen !

 

 

Enerzijds doet de opwarming meer water verdampen. Als er meer water in de lucht hangt, valt er meer regen, of sneeuw. Meer regen betekent meer luchtcirculatie, ofwel meer wind en meer stormweer. Meer regen en smeltwater betekenen ook meer erosie.

Anderzijds bestaat de landmassa op onze aarde uit enkele continentale platen, die aan de buitenkant van de aardbol ‘drijven’ en hier en daar tegen elkaar duwen. Waar ze tegen elkaar duwen, ontstaan er breuklijnen.
Door de opwarming van de aarde komt er meer beweging in die platen. De Europese continentale plaat bijvoorbeeld torst in het Noorden een massa ijs, waardoor ze daar wat dieper ligt. Wanneer dat ijs smelt, komt het noordelijk gedeelte van de plaat terug wat hoger te liggen.

Door die platenbeweging komen er meer aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Dit laatste ook omdat de aardkorst minder afgekoeld wordt.

In het verleden heeft onze aardbol dit fenomeen nog meegemaakt. Maar nooit in dit tempo. De natuur zal ongetwijfeld wel een nieuw evenwicht vinden. Vraag is of dat nieuw evenwicht leefbaar is voor ‘de mens’.