In het onafhankelijk financieel-economisch weekblad The Economist (publicatie 30 oktober 2021) staat een ‘special rapport’ over de klimmaattop, onder de titel ‘Stabilising the climat’. En daarin vinden we de volgende formule:

De CO2-uitstoot van een land = (is de som van):

 • Het aantal mensen op de wereld
 • + het gemiddeld binnenlands product per inwoner (= de economische productie)
 • + het gemiddeld energieverbruik om die productie te halen
 • + de gemiddelde CO2-uitstoot om die energie te maken.

Dus: hoe krijg je de CO2-uitstoot naar beneden?

 • Minder mensen, of toch minstens een stabilisatie (er zijn nu 7,9 miljard mensen)
 • Zuiniger mensen, die minder consumeren (minder consumptie per hoofd)
 • Energiezuinige productiemethodes en/of minder transportuitstoot (de-globalisatie ?)
 • Klimaatvriendelijke energiebronnen

Krijgt u ook het gevoel dat de beleidsmakers (en uzelf misschien ook) een paar van bovenstaande punten ‘vergeten’ ?

 • De wereldbevolking blijft groeien …
 • We consumeren vandaag (lokaal, regionaal en wereldwijd !) niet minder, maar véél meer, in belangrijke mate zelfs door de onbesuisde, blinde, kortzichtige en veel te snelle drang naar klimaattransitie (energie, isolatie, ….) !
 • Wat met de armere landen, waar de levenstandaard (= consumptie) stijgt. Gaan de rijkere landen die vragen om terug te verarmen?
  We denken dan bij voorbeeld aan India, met ca 1,3 miljard inwoners die ook wel wat westerse luxe wensen.
 • Is het eerlijk om in onze landen moderne bedrijven met hoog CO2-verbruik (zoals staal) te sluiten, terwijl we toch de producten blijven afnemen van gelijkaardige maar verouderde en meer vervuilende bedrijven in arme landen? En ze dan met de vinger te wijzen? Hebben wij dan echt ‘propere handen’?

 

 

Een beetje voorbij Rejkjavik, Ijsland, staat ORCA. Dit is een fabriek van ClimeWorks, en die haalt CO2 uit de lucht. De CO2 wordt opgevangen in water.
In samenwerking met een ander bedrijf, Carbfix, pompen ze dat gecarboniseerd water onder de grond. Die ondergrond bestaat uit vulkanische basalt. De CO2 reageert met het gesteente, en vormt het witte kristallijne calciumcarbonaat. Sommige lezers zullen de witte lijnen herkennen in het rotsgesteente.

Op die manier wordt CO2 uit de atmosfeer verwijderd. Het proces wordt betaald door commerciële bedrijven, die op die manier hun ecologische voetafdruk ‘afkopen’.

Uiteraard zijn er nog bedrijven op zoek naar oplossingen voor de CO2-uitstoot, zoals het Canadese Carbon Engineering .

Wie een nieuwe woning bouwt doet dat uiteraard best energiezuinig en milieuvriendelijk. Maar een bewoonbare woning afbreken om een nieuwe te plaatsen is niet altijd zo ecologisch! Het kan 50 jaar duren vooraleer een afbraak-heropbouw rendeert!
Je verneemt er meer over op www.lowtechmagazine.be .

Ons idee hierover: we volgen dit idee wel! Als iedereen nu aangespoord wordt om zijn woning af te breken en te vervangen, dan creëren we eerst een enorme opstoot van energiegebruik en CO²-uitstoot. Al die bouwmaterialen moeten immers eerst gemaakt worden. Beter is om elk nieuw bouwsel dwingend de juiste technieken en materialen op te leggen. En daarnaast geleidelijk aan die gebouwen aan te pakken, waar de ecologische winst het grootst is. Dezelfde redenering geldt trouwens ook voor de vervanging van het wagenpark.

Ik had al een vermoeden: elektrische auto’s zijn proper, maar er is wel elektriciteit voor nodig. Maar wat als die elektriciteit gewonnen wordt uit fossiele brandstoffen? Zorgt dat dan niet voor CO²-uitstoot?
Een studie van SAM bevestigt: elektrische wagens dragen (voorlopig) weinig bij tot een propere wereld. Hybride wagens daarentegen, scoren enorm positief.
bronnen: SAM en solar.lowtechmagazine.com.