De laatste 50 jaren is de wereldbevolking verdubbeld. Tegelijkertijd verkleinen door de klimaatopwarming de woonvriendelijke gebieden op aarde. Er zijn maar twee oplossingen: de wereldbevolking terug doen krimpen, of het rendement van de bewoonbare zones optimaliseren.

Smart cities kunnen bijdragen tot het omvormen van steden naar mensvriendelijke woongebieeden. Eén van de pionierende steden: Singapore, na Monaco de dichtsbevolkte dwergstaat. Hoe zij er in slagen om meer dan 5 miljoen inwoners een leefbare omgeving te bieden, kan je bekijken op www.smartcitylab.com .