Net zoals destijds de biodiesel (op basis van suikerriet) helpt de westerse vraag naar soja mee aan de ecologische ramp in het Amazonegebied.
Duizenden hectaren bos worden gekapt om plaats te maken voor sojavelden. Biodiversiteit wijkt voor monocultuur.

Je kan kritiek hebben op het beleid van de Braziliaanse president Bolsonaro, uiteindelijk zijn ‘wij’ de opdrachtgevers.

BNP Paribas Fortis besliste begin 2021 om geen kredieten en leningen meer te verschaffen aan projecten op Amazone-gronden.
Uiteraard kunnen wij dat alleen maar toejuichen. Hopelijk trekt de bankengroep deze groene reflex door naar haar zogenaamde ‘sustainable’ fondsen.
De bank werkt nu in veel fondsen met tolerantiedrempels: een beetje (5 à 10 %) wapens of  fossiele brandstoffen mag.
BNP: wees consequent en zet die drempels toch op 0 % !!!